Nadruk i ochrona danych

HLB Germany GmbH

Firma audytorska

Rheinort 1
40213 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 5 40 12 610

E-mail [email protected]
Strona internetowa www.hlb-deutschland.de
Dyrektorzy zarządzający Michael Baum WP StB, Dr. Claus Niemann WP StB
Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej DE 114 16 46 06
Rejestr handlowy Sąd lokalny Düsseldorf HR B 56413


Właściwy organ nadzorczy dla biegłych rewidentów

Izba Biegłych Rewidentów

Spółka prawa publicznego

Siedziba główna Berlin
Rauchstrasse 26
10787 Berlin
Berlin, Niemcy

Telefon +49 30 726 161-0
Fax +49 30 726 161-212
E-mail [email protected]
Strona internetowa www.wpk.de

Właściwy organ nadzorczy dla doradców podatkowych
Federalna Izba Doradców Podatkowych
Spółka prawa publicznego

New Promenade 4
10178 Berlin
Berlin, Niemcy

Telefon +49 (0)30 2 40 08 70
E-mail [email protected]
Strona internetowa www.bstbk.de

Właściwy organ nadzorczy dla prawników
Federalna Izba Prawników

Littenstraße 9
10179 Berlin
Berlin, Niemcy

Telefon +49 (0)30 2 84 93 90
E-mail [email protected]
Strona internetowa www.brak.de

Tytuł zawodowy

Prawnicze tytuły zawodowe " Wirtschaftsprüfer"(biegły rewident), " Steuerberater" (doradca podatkowy), "vereidigte Buchprüfer" (bieg ły rewident) i "Rechtsanwalt" (adwokat ) zostały przyznane w Republice Federalnej Niemiec. Krajem wydającym uprawnienia jest Republika Federalna Niemiec.

Przepisy zawodowe

Dla biegłych rewidentów

Kodeks biegłych rewidentów (WPO)
Statut zawodowy biegłego rewidenta/biegłego rewidenta (BS WP/vBP)
Statut kontroli jakości
Rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej biegłych rewidentów (WPBHV)
Z przepisami można zapoznać się na stronie Izby Księgowych pod adresem www.wpk.de.

Dla doradców podatkowych

Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB)
Kodeks postępowania zawodowego Federalnej Izby Doradców Podatkowych (BOStB)
Rozporządzenie w sprawie opłat dla doradców podatkowych (StBGebV)
Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń doradców podatkowych (StBVV)
Z przepisami można zapoznać się na stronie Federalnej Izby Doradców Podatkowych pod adresem www.bstbk.de.

Dla prawników

Federalna ustawa o prawnikach (BRAO)
Kodeks postępowania zawodowego (BORA)
Przepisy dotyczące prawników-specjalistów (FAO)
Ustawa o wynagrodzeniach prawników (RVG)
Ustawa o działalności prawników europejskich w Niemczech (EuRAG)
Kodeks postępowania dla prawników w Unii Europejskiej (Kodeks postępowania CCBE)
Z przepisami można zapoznać się na stronie niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej pod adresem www.brak.de.

Wdrożenie:

Strona internetowa:

Wolf Media
Mario Wolf
Donnermoor 6
27777 Ganderkesee
Internet: https://wolfmedien.de

Teksty:

BESTFALL GmbH - Agencja Public Relations
An der Fahrt 13
55124 Mainz
Internet: https://www.bestfall.de

Wykorzystane zdjęcia:

Fotolia, Jupiterimages, Getty Images, IStockphoto, Adobe Stock, Pixabay, Pexels

Podstawowy kierunek

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako porady prawne, podatkowe lub inne specjalistyczne porady. Strona zawiera niepolityczne wiadomości związane z prawem podatkowym, społecznym i handlowym i jest skierowana przede wszystkim do klientów kancelarii. Wszystkie treści są adresowane neutralnie zarówno do mężczyzn, jak i kobiet.

Odpowiedzialność

Autor niniejszej strony internetowej dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na niej informacje były kompletne i poprawne, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, oraz aby były one aktualne. Niemniej jednak nie może on ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania dostarczonych informacji - nawet jeśli są one spowodowane wykorzystaniem niekompletnych lub nieprawidłowych informacji.

Odniesienia do zewnętrznych stron internetowych znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora. Odpowiedzialność za treść stron, do których prowadzą odsyłacze, jest wykluczona, zwłaszcza że autor nie ma wpływu na treść ani wygląd stron, do których prowadzą odsyłacze. Dostawca tych zewnętrznych stron internetowych ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za treść stron, do których prowadzą linki z tej witryny - ale nigdy osoba, która odnosi się do zewnętrznych publikacji i treści za pośrednictwem linku. Jeśli linkowane strony zawierają nielegalne, błędne, niekompletne, obraźliwe lub niemoralne informacje (w szczególności z powodu zmian treści po utworzeniu linku) i jeśli autor tej witryny zostanie poinformowany o takich treściach na linkowanych stronach, natychmiast uniemożliwi link do takich stron.

Prawa autorskie

Zawartość (teksty i obrazy) tych stron stworzone przez samego autora są chronione prawem autorskim. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości tych stron internetowych w sposób sprzeczny z przepisami prawa autorskiego - w szczególności dalsze wykorzystanie, takie jak publikacja, powielanie i wszelkie formy komercyjnego wykorzystania, a także ujawnianie osobom trzecim - nawet w części lub w zmienionej formie - bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Treść informacji

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione, usunięte lub uzupełnione bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym autor nie może zagwarantować poprawności, kompletności, jakości ani aktualności udostępnianych informacji.

Ważność prawna

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik podlega niniejszym warunkom użytkowania. Stanowią one część oferty WWW. Jeśli części lub poszczególne sformułowania warunków użytkowania nie są, przestały być lub nie są w pełni zgodne z obowiązującą sytuacją prawną, treść i ważność pozostałych części warunków użytkowania pozostaje nienaruszona.