Poland Service Group

DORADZTWO NA RYNKU POLSKIM I NIEMIECKIM

Oprócz przyjaźni opartych na partnerstwie między poszczególnymi miastami, Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski – Polska jest obecnie ósmym zagranicznym rynkiem zbytu dla niemieckich firm i jest to wzrostowy trend.

Nasz polski oddział oferuje kompleksowe doradztwo we wszelkich kwestiach podatkowych w polsko-niemieckim obrocie prawnym. Wspieramy polskie firmy, które chcą zaistnieć na niemieckim rynku, a także niemieckie firmy, które chcą wejść na polski rynek.

Nasi doradcy są narodowości niemieckiej oraz polskiej. Oferujemy Klientom zindywidualizowane rozwiązania dla przedsięwzięć transgranicznych pomiędzy Niemcami a Polską.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • tworzenie spółek, ich filii i oddziałów
  • doradztwo podatkowe we wszystkich obszarach niemieckich i międzynarodowych transakcji gospodarczych
  • restrukturyzację przedsiębiorstw w kontekście transgranicznym
  • bieżącą obsługę podatkową przedsiębiorców, powiązanych z podmiotami zagranicznymi
  • delegowanie pracowników
  • reprezentację klientów przed wszystkimi instancjami sądów oraz organami administracji w Niemczech

Thomas Kozik

Doradca podatkowy

Email

Pawel Suliga

Doradca podatkowy

Email

x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy